bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.04.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W BRZEGU
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Informacje ogólne


Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 przeprowadzana jest na podstawie znowelizowanej 6 grudnia 2013 roku Ustawy o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7), która weszła w życie 18 stycznia 2014 roku. Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Nr 5 w Brzegu na rok szkolny 2014/2015 prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl

Szczegółowe zasady naboru, kryteria przyjęć na wolne miejsca oraz terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkola określa „Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu na rok szkolny 2014/2015”, który będzie dostępny na stronie internetowej stronie BIP www.bip.pp5.brzeg.pl oraz na tablicy ogłoszeń od dnia rozpoczęcia naboru tj. od 28 marca 2014 r.

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do przedszkola, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Wniosek odręcznie - wnioski w formie papierowej można pobrać w przedszkolu. Niezłożenie w terminie tj. od 28 marca do 2 czerwca 2014r. wypełnionego Wniosku w przedszkolu pierwszej preferencji spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.


Rodzice mogą ubiegać się o miejsce w maksymalnie 3 wybranych przedszkolach. We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola, niż do Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu, do którego dotychczas uczęszcza ich dziecko, są zobowiązani wypełnić „Wniosek o przyjęcie do przedszkola”, który po podpisaniu składają w przedszkolu, wskazanym przez siebie jako przedszkole pierwszego wyboru. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w Przedszkolu Publicznym Nr 5 nie jest dla niego zarezerwowane.

Prowadzenie wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy, dlatego korzystać z edukacji przedszkolnej w pierwszej kolejności będą mogły dzieci mieszkańców Gminy Brzeg. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Brzegiem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg lub kontynuację wychowania przedszkolnego dziecka po 30 września 2014 r. jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia dziecka rekrutującego do
przedszkola można uzyskać bezpośrednio w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu.

WAŻNE TERMINY

od 28 marca 2014 r. godz. 10.00 do 2 czerwca 2014 r. godz. 15.00

Składanie wniosków
Rodzice:

  1. wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie do przedszkola
  2. podpisany wniosek o przyjęcie wraz załącznikami składają do
    dyrektora przedszkola pierwszego wyboru


13 czerwca 2014 r. godz. 15.00

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Rodzice sprawdzają w przedszkolu pierwszego wyboru, czy dziecko się zakwalifikowało do przyjęcia.


od 13 czerwca 2014r. godz. 15.00 do 20 czerwca 2014 r. godz. 15.00

Potwierdzanie woli (podpisanie umowy o świadczenie usług dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych) – rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane


26 czerwca 2014 godz. 10.00

Publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych


Regulamin rekrutacjiOpublikował: Małgorzata Naumowicz
Publikacja dnia: 01.04.2014
Podpisał: Małgorzata Naumowicz
Dokument z dnia: 28.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 360