bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:

  • realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 5- 6 – letnich,
  • udzielania dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
  • umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.


Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)


Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.


Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.Opublikował: Małgorzata Naumowicz
Publikacja dnia: 13.12.2013
Podpisał: Małgorzata Naumowicz
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 477