bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu jest jednostką organizacyjną Gminy Brzeg
Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 oraz Nr 56 , poz. 458 ) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458) i ze zmian niektórych innych ustaw oraz ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 147, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1),

  • Uchwały nr LII/557/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009, w sprawie nadania aktu założycielskiego i statutu Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu

  • Uchwały nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę BrzegOpublikował: Małgorzata Naumowicz
Publikacja dnia: 13.12.2013
Podpisał: Małgorzata Naumowicz
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 960